Célcsoport

A projekt kedvezményezettjei

INDIRECTOS

Jóvenes trabajadores, actores sociales relevantes (expertos, investigadores, líderes políticos, empresarios, intermediadores sociales, grupos de iguales, otros colectivos vulnerables, los propios ciudadanos, etc.); procedentes de entidades socias, colaboradoras o de la propia comunidad rural europea.
Además, integrar en el proyecto, los resultados que genere el contacto con otras personas, en un principio al margen del proyecto, pero que constituyen una pieza fundamental, ya que aportan un importante valor añadido.
Siendo consecuencia de la propia puesta en marcha y desarrollo de RURAL LAB-Y, contribuyendo a construir su propia identidad; aspectos que consideramos muy necesarios para alcanzar los resultados esperados.
Es por ello, que se tendrá muy en cuenta la opinión, experiencia y aportaciones de los diferentes colectivos en situación de desventaja social, como puede ser las personas mayores, personas con discapacidad y el colectivo de mujeres rurales, como grandes ejemplos de empoderamiento social, que participarán de forma indirecta en este ambicioso proyecto durante todo el proceso, tanto en las tareas de preparación de las actividades propuestas como en la ejecución de las mismas, dando a conocer ejemplos de buenas prácticas, liderados por dichos colectivos y relacionados con las temáticas del proyecto.

KÖZVETETT KEDVEZMÉNYEZETTEK

JFiatal munkavállalók, releváns társadalmi szereplők (szakértők, kutatók, politikai vezetők, vállalkozók, szociális közvetítők, egyéb kiszolgáltatott csoportok, civilek stb.) a partnerektől, együttműködőktől vagy az európai vidéki közösségektől. Az időskorúakkal vagy idősebbekkel való foglalkozás, mely a tevékenységek során történik, alapvető elem, mert fontos hozzáadott értéket jelent a projekt számára.
A RURAL LAB-Y – a projektcélok kiteljesítése érdekében – ezeket a szempontokat rendkívül fontosnak tartja a várt eredmények elérése miatt.
Ezért a társadalmi kirekesztettséggel küzdő különböző csoportok – például az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a vidéki nők – véleményét, tapasztalatát és hozzájárulását a társadalmi felhatalmazás nagyszerű példáiként veszi figyelembe a projekt, amelyek közvetett módon támogatják a nagyratörő célok megvalósulásának egész folyamatát mind a javasolt tevékenységek előkészítésében, mind azok végrehajtásában, bemutatva a bevált gyakorlatok példáit, melyeket az említett kollektívák működtetnek és amelyek kapcsolódnak a projekt témájához.

KÖZVETLEN KEDVEZMÉNYEZETTEK

A vidéki területeken élő, a vidék fejlődése iránt elkötelezettséggel rendelkező 18-30 éves fiatalok, akik innovatív kezdeményezéseket, ifjúsági projekteket és eszközöket, képzési forrásokat, szakembereket, szervezeteket szeretnének megismerni jövőbeli hálózati együttműködések létrehozása, bevált szakmai gyakorlatok átvétele érdekében.

RURAL LAB-Y

A RURAL LAB-Y nemcsak az ifjúságpolitika szakembereinek, illetve szervezeteiknek támogatását tűzi ki célul, hanem – perspektívanyújtás szándékával – a vidéki népesség aktív mozgósítását is (különféle állami és magánszereplők, sőt a terület lakóinak bevonásával). Ez egy alapvető szempont a projekt célkitűzéseinek megvalósítása során.

Ezen a módon meg lehet határozni és ki lehet fejezni a vidéki fiatalok társadalmi jellemzőit, felhívva a figyelmet a létező problémákra (elöregedés, korlátozott gazdasági fejlődés és korlátozott erőforrások), hozzájárulva a népesség megtartásához, valamint megfogalmazva a megoldási lehetőségeket és az együttműködés szükségességét a RURAL LAB-Y-hálózatban.