Tevékenysége

A RURAL LAB-Y tevékenysége többek között nemzetközi találkozókat foglal magában a projektpartnerekkel a projekt bemutatása és koordinálása céljából, másrészt pedig a ifjúsági területen dolgozók részére rövid szakmai képzést nyújt. 

PROJEKTÉRTEKEZLETEK

Két nemzetközi találkozóra kerül sor spanyol és portugál területen 2019-ben és 2020-ban, melyeken a kilenc kapcsolattartó (vagy megbízottja) vesz részt (partnerországonként egy).
Ezen értekezletek fő célja a projektpartnerek, az egyéb résztvevők és a társadalmi szereplők közötti munkamegosztás előmozdítása, menedzselése, a projekt működési feltételeinek megteremtése, a fizikai együttműködési hálózat és a RURAL LAB-Y digitális platform működési feltételeinek biztosítása kísérletezés, ötletek, tapasztalatok cseréje és innovatív képzési tevékenységek révén. Ennek érdekében kommunikációs csatornát hoznak létre a partnerek a javaslatok, a források, a bevált vidéki gyakorlatok bemutatásának elősegítése érdekében, lehetővé téve az endogén erőforrások felhasználásával kapcsolatos legrelevánsabb vidéki igények azonosítását, valamint – kapcsolódva ehhez – hozzájárulnak a fiatal vállalkozások létrehozási feltételeinek megismertetéséhez. Cselekvésről, gondolkodásról szólnak ezek az értekezletek: miként lehet dönteni, részt venni valamiben, ötleteket cserélni, tanulni, létrehozni valamit, együttműködni és fellendíteni a vidéki környezetet.

Nyitóértekezlet

Az első értekezlet 2019 elején lesz Spanyolországban. A projekttevékenységek előkészítése, koordinációja, menedzselése, nyomon követése és értékelése mellett egy ifjúsági javaslatcsomag is megfogalmazásra kerül, melynek címe „Nemzetközi megoldások globális kérdésekre”, és amely magában foglalja a résztvevők hozzájárulásait egy online projektfórumon keresztül. Ezt követően a javaslatokat egy nyilvános fórumon keresztül terjesztik, kiemelve azokat, amelyek előmozdítják a nagyobb érdeklődést, az innovációt és a kreativitást, azzal a végső céllal, hogy egyetlen dokumentumba foglalják őket.

Második Értekezlet

A második értekezleten, amelyre 2020 elején portugál területen kerül sor, a partnerországok jó gyakorlatainak bemutatására kerül sor, melyek majd a projekteredmények fontos elemeiként szerepelnek (az értékeléssel és megjegyzésekkel együtt).

Képzés

Ezt a „kreativitás és mentorálás” célú rendezvényt Spanyolországban és Portugáliában 2019 végén rendezik meg, melyen kilenc fiatal munkavállaló (vállalkozó) vagy szakértő (partnerintézményenként egy) vesz részt.

PARTNEREK BEMUTATKOZÁSA

Célok, kedvezményezettek, tevékenységi terület, tevékenységek, programok és projektek.

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS A KOORDINÁTOR INTÉZMÉNYNÉL

Bemutatják a Duero-Douro EGTC tevékenységi területét, különösen a portugál területeken, annak jellemzőit és sajátosságait, a fejlesztések nehézségeit és a közös munkaterveket. A látogatás során a résztvevők megismerhetik a Duero-Douro EGTC által vezetett projekteket, valamint a jelenleg fejlesztés alatt állókat.

VITAFÓRUMOK

Ezeken a szemináriumokon a részt vevő országok igényeit vitatják meg (valorizálás és a projektbe való bevonás céljával).

TANFOLYAM A MÁRKANÉVRŐL ÉS AZ IDENTITÁSRÓL

Képzés a vonzó professzionális ajánlatok kidolgozásáról, a professzionális márka létrehozásáról, működtetéséről, a szakmai megkülönböztetés formáiról, a bizalomról és a harmóniáról szól a termék vagy szolgáltatás értékének növelése érdekében. Továbbá: a célokról és célok elérésének stratégiájáról, a láthatóság online (közösségi hálózat, blog, üzleti honlap) és offline módjairól (hálózati tevékenységek, részvétel a médiában, kongresszusok, konferenciák stb.).

TANFOLYAM AZ INNOVÁCIÓRÓL ÉS A FOGLALKOZTATÁSRÓL

A részt vevő alkalmazottak ismereteket szereznek a fiatalok önfoglalkoztatásának folyamatáról, ami segíti őket a napi gyakorlat hatékonyabb és eredményesebb menedzselésében.

Egyrészt az a szándék, hogy a képzés során ténylegesen felkészítsék az érintett szakembereket a kihívásokra és új, innovatív koncepciókkal, módszerekkel, pedagógiai stratégiákkal segítsék őket (egymás közötti párbeszéd és kísérleti módszerek alkalmazásával). Cél: a vidéken élő fiatal emberek aktív részvételének előmozdítása a társadalmi folyamatokban. Másrészt együttműködési hálózat létrehozása az ifjúsági munkavállalók, a társult szervezetek, a közvetlen és közvetett kedvezményezettek részére, ami remélhetőleg az idő múlásával is megmarad és működik tovább.

A képzési tevékenységek eredménye: RURAL LAB-Y oktatóvideó a jó (követendő) gyakorlatok bemutatásával, ami lehetővé teszi a projekt eredményeinek más területekre történő kiterjesztését és a magas színvonalú ifjúsági munka előmozdítását.

Contact Us

 

Plaza Egido 37173. Trabanca. Salamanca

Call Us (+34) 923 14 15 04

duero-douro@duero-douro.com