Kontextus

Az európai vidéki térségeket, ahol a fiatalok megélhetést kívánnak biztosítani maguknak, elöregedő népesség, a jövőbeli kilátások és motivációk hiánya, illetve társadalmi és kulturális zavarok jellemzik, ami nagyban megnehezíti a gazdasági szereplők közötti jól működő kapcsolatok kialakítását és a hosszú távú munkahelyi stabilitás biztosítását.

Tekintettel erre a helyzetre a „Laboratory of Creative and Rural Ideas for Youngers (RURAL LAB-Y)” c. projekt az egymás közötti kapcsolatok fejlesztésével, az együttműködések bővítésével, az ötletek, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréjével kívánja előmozdítani a résztvevők folyamatos szakmai fejlődését, gazdasági megerősödését.

In view of this situation, the Laboratory of Creative and Rural Ideas for «Youngers» (RURAL LAB-Y) intends to promote a network of contact, collaboration, exchange of ideas, experiences and good practices among the participants, through a process that is alive and in continuous development.

Konkrét Célok

  • A vidéken élő fiatal vállalkozók kritikus szellemének előmozdítása.
  • Olyan digitális platform létrehozása, ami motiválja a fiatal vállalkozókat az együttműködésre, a jó tapasztalatok megosztására, átvételére.
  • A jó gyakorlatok elterjesztésének, megosztásának támogatása különböző tevékenységi területeken: vidékfejlesztés, endogén erőforrások átértékelése, kulturális örökség védelme, vállalkozói szellem előmozdítása, önfoglalkoztatás, ifjúsági egyesületek létrehozása, működtetése stb.
  • Az innovatív és kreatív technikák, módszerek és stratégiák megosztása, beleértve az információs és kommunikációs technikák (IKT) alkalmazását.
  • Dinamikus csoportok létrehozása vidéken, a szinergiák hosszú távú előmozdítása.
  • A vidéki területek egyéb társadalmi csoportjainak (időskorúak, fogyatékkal élők, társadalmi kirekesztettségben élő nők stb.), valamint más együttműködő szervezetek munkatársainak bevonása.
  • Nyelvi, kulturális, civil és társadalmi tapasztalatok cseréje.
  • Az európai vidéki népesség kulturális identitásának innovatív előmozdítása nagy társadalmi hatásokkal járó tevékenységek megvalósítása érdekében.
  • Az európai vidéki népesség hagyományainak és népszerű szokásainak értékelése (mint a fejlődés egyik forrása és a fiatal népesség megtartásának egyik módja).

Online Meeting, Collaboration and Exchange of Experiences and Good Rural Practices among participants

Join this online space for discussion, consultation, exchange of knowledge and experience in training, employment and good practices in what concerns youth rural intervention!

Promotes inclusion in European rural territory!

Know the cultural peculiarities of other European countries and take the opportunity to identify new opportunities and professional alternatives!

Sharing innovative and attractive rural entrepreneurial strategies, sustainable in the long run!

It gives the rural territory the role it deserves, it helps us to value it, promoting its promotion and development through innovative tools and workplaces at transnational level!

Fő célkitűzések

Beruházás a vidéki közösségekbe

A helyi erőforrások, a tárgyi és immateriális örökség, a környezet és a hagyományos életmód olyan elemek, amelyek különösen jellemzik a vidéki területeket, és egyedivé teszik őket. Ebben a projektben a résztvevők képesek lesznek arra, hogy felfedezzék és megvalósítsák a vidéki területek nyújtotta innovatív lehetőségeket, és ezeket – folyamatos és dinamikus folyamatban – élő laboratóriummá alakítsák át.

Együttműködő hálózatok létrehozása, megerősítése

A projekt vonzó és innovatív erőforrások és módszertanok megismerését teszi lehetővé, melyek a gyakorlati munka végzése közben mutatják be a különböző társadalmi csoportokat, ügynökségeket és szakembereket, ami a projekteredmények továbbfejlesztését generálja, kihasználva az informális és nem formális oktatás nyújtotta lehetőségeket, elősegítve a csereprogramok, ötletek és bevált gyakorlatok áttekintését a projektben részt vevő összes partnerintézmény számára, fizikai és virtuális együttműködési hálózaton keresztül, transznacionális szinten.

Kisvállalkozások támogatása

A vállalkozói szellem és az önfoglalkoztatás előmozdítása a vidéki térségekben lehetővé teszi a különféle javaslatok, vállalkozási lehetőségek, társadalmi hatások, az életképesség és fenntarthatóság stb. elemzését a fiatal vállalkozók részére. A cél: új üzleti modellek létrehozásának előmozdítása, amelyek a szinergiákat rugalmas és nyílt módszertan alkalmazásával beépítik a technológiaátadás és az innovatív stratégiák kidolgozásának folyamatába

Képzés és mobilitás

Lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, amiket „másokkal” és „másoktól” szereztek, valamint elemezzék közösségeik társadalmi valóságát, feltárják és szembeállítsák azokat más szereplők és társcsoportok gyakorlatával, hogy megmutathassák saját kulturális identitásukat és megismerjék más európai országok megoldásait. Megvitatják a felmerülő aggodalmakat és az érdeklődésre számot tartó témákat, figyelembe véve saját igényeiket, érdekeiket és motivációikat, valamint a nyelvi, földrajzi, társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális különbségeket.

Digitalizálás

A RURAL LAB-Y magában foglalja a vidéki ötletek és kezdeményezések digitális platformjának létrehozását az információk terjesztése érdekében, a legjobb gyakorlatok online hozzáférésének biztosítására. A képzési stratégiák, a vállalkozási ötletek kidolgozása, megosztása, a befektetői keresések, az üzleti képzés egyéb témáihoz a kreativitás, a kísérletezés és a készségek fejlesztésének elősegítése az európai vidéki térségek további résztvevőit vonja be az érintettek körébe.